UČ-LOVE-ČENJE, Č-LOVE-ČNOST, OBOJESTRANSKA SKRB IN ODGOVORNOST ZA DRUGEGA LAJŠATA TRPLJENJE

V tistem kraju so pastirji in pastirice prenočili na prostem in ponoči stražili pri svoji čredi. Angel Živega Boga je stopil k njim in svetloba Živega Boga jih je obsijala. Zelo so se prestrašili.  Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo.  Danes se vam je tukaj v Davidovem mestu rodil Maziljeni Živega Boga, Odrešenik.  To vam bo jasno znamenje: našli boste novorojeno dete, povito v plenice in položeno v živalske jasli za krmo.« … »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 
Lk 2,8-12
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2
 

 

MIR NA ZEMLJI
 
Nenadoma stoji pred očmi človeka angel ki prinaša rešitev,
in čudež novega začetka
žari iz njega – 
sedaj zazveni glas, ki ga nikoli prej ni slišal,
nebeške harfe, bronasto sončno zvonenje.
 
Sedaj pojejo tudi svetovna morja,
v vseh jezikih zašumijo gore,
ploskajo in piskajo reke,
ves kozmos enodušno igra pozauno.
 
Jutri pride Prihajajoči,
danes je rojen – 
in naznani pravico,
pravico, ki ni kriva.
 
Pokončno bodo vsi ponižani,
na zemlji mir.
 
Iz Psalma 98 v prenosu 
Huub Oosterhuis
Herder 2016 


Želimo vam blagoslovljeno, Boga polno praznovanje božiča.
S. Grabmeier, Zvezni tim,
Ch. Lauer, Predsednik Wir sind Kirche e.V.

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
 
Spominjamo se obletinice Človekovih pravic, dostojanstva vsakega človeka, … da bi vsak imel vsaj dnevno hrano za jesti in poskrbljeno tudi že za zajtrk naslednjega dne, da bi vsak imel toplo posteljo in streho nad glavo, dom pozimi in v deževnih dneh, da bi vsak imel dostojno delo in bil pravično plačan za delo svojih rok in znanja, da bi oče in mati lahko preživljala sebe in svojega otroka, svojo družino… delim in pomagam, sem občutljiv da vidim in začutim potrebo bližnjega, to mi prinaša mir in č-LOVE-eško zadovoljstvo, gradi pravično družbo, od Jezusa zaželjeno vsakemu človeku nebeško kraljestvo …
 
“Majhne stvari, narejene z veliko ljubeznijo, prinašajo mir in veselje.” Mati Terezija
 
STILLE NACHT! HEILIGE NACHT!

Alles schläft. Einsam wacht
Nur das traute heilige Paar. /samo zaupen sveti par/
Holder Knab’ im lockigten Haar, /zdrav fant s kodri v laseh/
‘Schlafe in himmlischer Ruh!’ /spi v nebeškem miru/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O! wie lacht /Božji Sin, kako se smeje/
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, /ljubezen iz tvojih božjih ust/
Da uns schlägt die rettende Stund’. /bije nam rešilna ura/
‘Jesus! in deiner Geburt!’
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht, /ki je svetu prinesla odrešenje/
Aus des Himmels goldenen Höh’n /iz nebeške zlate višine/
Uns der Gnaden Fülle läßt seh’n /da vidimo polnost milosti/
‘Jesum in Menschengestalt!’ /Jezus v človeški podobi/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht /kjer se je danes vsa sila/
Väterlicher Liebe ergoß /očetove ljubezni izlila/
Und als Bruder huldvoll umschloß /in kot brat prijazno objel/
‘Jesus die Völker der Welt!’ /Jezus vse narode sveta/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht, /dolgo že misli na nas/
Als der Herr vom Grimme befreit, /ko Gospod osvobaja skrbi/
In der Väter urgrauer Zeit /v očetovskih prasivih časih/
‘Aller Welt Schonung verhieß!’ /vsem svetu usmiljenje obljubil/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht /najprej oznanil pastirjem/
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah: /zveni glasno blizu in daleč/
‘Jesus der Retter ist da!’
 
Avtorji besedila skladbe: Franz Xaver Gruber / Joseph Mohr
Besedilo skladbe Stille Nacht, Heilige Nacht © Histoire et Chansons, Universal Music Publishing Group, BMG Rights Management, Edition Intro Meisel GmbH
 
 

UPANJE IN USMILJENJE OSVOBAJA

Hvala Živemu Bogu Izraela, ker je obiskal svoje ljdustvo in ga osvobodil. Ravna usmiljeno med našimi očeti in materami in se spominja svoje svete zaveze. 
Lk 1, 68, 72
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2

 

OBLJUBLJENA DEŽELA

 
Na Terri živi približno 70-80 oseb. Večinoma so matere s svojimi otroci, ki – prihajajo iz revnih cest – so bili tukaj sprejeti. Vsi odrasli in tudi nekateri otroci so HIV-pozitivni ali pa že zboleli za AIDS-om. Od otrok so nekateri inficirani. Vse redno medicinsko oskrbujejo, pri čemer brazilska država prevzame tudi stroške drage medikacije. Kolikor dolgo bolezen to dopušča, vsi vDeželi obljube oblikujejo svoj dan vsaka družina svobodno po svojih potrebah. Večina nujnih del (negovanje otrok, kuhanje, peka, umivanje, nasad zelenjave, negovanje vrta, opravki idr.) opravijo prebivalci te Dežele sami. Vsi otroci obiskujejo otroški vrtec ali pa šolo. Kolikor mogoče se vsi odrasli izobražujejo še naprej.

Terra da Promessa  je eden od krajev, ki ju oskrbuje od Lisette in Peter Eicher ustanovljena organizacija pomoči za Aids „Stern der Hoffnung / Zvezda upanja“.

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
 
Priporočam poslušanje in ogled pogovora z našo Alenko Rebula na RTV Slo. v arhivu, ki je bil dec.2018.

POMOČ IN SKRB ZA DRUGEGA

Zato pravi Jezus, ko pride v svet: “Žrtev in darov nisi želel, toda telo si mi dal. Tudi žgalnih daritev za popravo krivice ne želiš.” Potem nadaljuje: “Glej, prihajam, … da izpolnim tvojo voljo.”  To pomeni, da Jezus razveljavi prvo, da tako uveljavi drugo.
Hebr 10,5-6,9
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

PREDANOST NAMESTO NESMISELNEGA ŽRTVOVANJA 

Dati zaklati lastnega sina … Kako perverzna religija. Mnogokrat nam to očitajo kritiki Cerkve. Ali ni čudno, da so v takem miselnem sistemu tudi sami žrtvovali druge? Krivoverca so zažgali na grmaci, da se ne bi pritožilo celotno ljudstvo. Žrtvovali svobodo mišljenja, da bi ohranili čisti nauk. Tukaj je bila Cerkev slab zgled. In tudi ni uspela, da bi preprečila žrtveni mehanizem moderne družbe. V njej moramo sprejeti žrtve prometa, da se ne pokvari avtomobilska industrija. V njej moramo sprejeti žrtve racionalizacije, da se ne pokvari gospodarska rast. V njej moramo sprejeti žrtve pritiska uspešnosti, da se ne pokvari izločitveni sistem šole.
Zakaj nismo bolj pozorni na to, da v Novi  zavezi ta – že itak redka – pridiga Jezusa o nesmiselnem žrtvovanju kaže nekaj povesem drugega: nasprotje od človeka prezirajočega mehanizma žrtvovanja.
Predigt von Gudrun Kuhn aus Nürnberg auf der Webseite des Reformierten Bundes/ Reformirana zveza

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

Luč miru iz Betlehema

Poslanica 2018

 
—————

SPOŠTOVANJE ŽIVLJENJA

Njeno usmiljenje podarja od generacije do generacije tistim, ki jo spoštujejo.
Lk 1,50
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

SPOŠTOVANJE

“Okolje je kolektivno dobro, dediščina celotnega človeštva in odgovornost za vse. Če si kdo kaj prilasti, potem samo, da s tem upravlja v dobro vsem. Če tega ne storimo, obremenjujemo svojo vest s tem, da tajimo eksistenco drugih. Zaradi tega so se škofje Nove Zelandije sprašavali, kaj pomeni zapoved “ne ubijaj”, če 20% svetovnega prebivalstva porabi zaloge v tej meri, da revnim narodom in prihodnjim generacijam krade to, kar te potrebujejo za preživetje.”

Papež Frančišek, Hvaljen, moj Gospod odstavek 95 – Družina

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
 

“Sabine Minninger, expertinja za klimo pri evangeličanskem delu pomoči Kruh za svet / Brot für die Welt, se pritožuje nad neobzirnostjo napram deželam v razvoju pri klimatskem vrhu ZN v Kattovicah. Zadeve najrevnejših držav naj bi bile od industrijskih držav in dežel, ki izvažajo nafto, popolnoma spregledane. Ravnanje s škodo in izgubami, ki jih povzroča klima, so omenjeni v osnutku za uresničitev urejanja Pariškega dogovora o klimi samo še v opombi. V poglavju o financiranju pomoči za klimo že nastala škoda niti ni več omenjena.”

Osebe in konflikit v: www.publik-forum.de Nr.24. 20.12.2018 str. 6

NOSEČNOST IN ROJSTVO

Srečna si, ker si verjela, da se bo izpolnilo, kar ti je rekel živi Bog.
Lk 1,45
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2

BITI NOSEČ JE VEČ

Ločevanje rodovitnosti in spolnosti s skoraj varnimi metodami načrtovanja in možnosti, trenutek za otroka določiti sam, si ženske v svojem življenju ne morejo več odmisliti. To pa zapelje k temu, da zgleda vitalni življenjski proces nosečnosti kot načrtovan in uresničjiv. Nenačrtovane in nezaželjene nosečnosti nastanejo mnogokrat kljub zaščiti. Zgleda skoraj tako, kot da naj se spomnimo, da so ustvarjalne ženske potence kot nosečnost in rojstvo kljub vsej medicinski znanosti samovoljne in se izmikajo načrtovanju. Odkriti smisel takih nenačrtovanih nosečnosti na lastni življenjski poti, lahko postane napeto iskanje ne odkrite ali ne živete ženske možnosti.


Ulla Beckers: „Schwanger sein ist mehr“ in K. Althans, I. Mädler, B. Schoppelreich (Hrsg.) Inmitten von Lust und Last – Frauenalltag und Religiosität, München 2000 / Sredi uživanja in napora – ženska vsakdanjost in religioznost…

Der Verein Frauenwürde e.V. zur Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatung in Trägerschaft von katholischen Frauen und Männnern feierte dieses Jahr das 20 jährige Bestehen. / Društvo za Žensko dostojanstvo, ki spodbuja svetovanje v konfliktnih nosečnostih v okviru katoliških žensk in moških praznuje to leto 20. obletnico obstoja.

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
 
PS: Priporočam ogled filma: Otroci človeštva… Mislim tudi na izjavo pred kratkim v zvezi z okoljem in klimatsko konferenco…, da bodo v nekaj desetletjih moški spermiji baje še komaj sposobni razmnoževanja, sodelovanja pri spočetju… In to komaj po 99 letih po odkritju kontracepcijske tabletke idr. sredstev kot pomoč pri načrtovanju nosečnosti… Kratka sosobna 100-letna zgodovina konca človeškega potomstva… In mislim na pogumna gibanja, društva in pobude, ki pomagajo otrokom, ki so bili spočeti nasilno… V Bosni idr. … V oddaji o Kongu je znan zdravnik bil zgrožen, ko je moral oprerirati otroka, ki je bil zlorabljen… in ta otrok je bil sam spočet nasilno… v posilstvu… In od tega groznega trenutka naprej je vse svoje moči uporabil za boj proti zlorabljanju otrok, deklet, žensk… “Zdravnika kot ravnokar z nobelovo nagrado počaščenega kongolezijskega ginekologa Denis Mukvege, ki operira od jojakov posiljene in mučene ženske.”(Zeit), Od zblojenih moških pa tudi žensk, mater in babic, ki sodelujejo pri uradno prepovedanem obrezovanju oz. mučenju in iznakaževanju deklet za vse življenje… Spomnim na mirovno nobelovo nagrajenko 2018 Nadia Murat (govor ZN) idr.

MORAL BI SE SAM PREKINITI

Med delom in konzumiranjem
naj bi bilo mirno in veselo,
da prisluhneš pozdravu angela:
ne boj se!

Med pospravljanjem in pripravami
poslušaj petje v sebi,
staro pesem hrepenenja:
maranata, pridi, Bog, pridi!

Med odstranjevanjem in načrtovanjem
se spominjaj prvega jutra stvarjenja,
tvojega in vsega začetka,
ko je sonce vzšlo brez namena
in ti nisi bil preračunan
v času,
ki ne pripada nikomur
razen Večnemu.

(Dorothee Sölle)

V imeni predsedsta www.Wir-Sind-Kirche.at Avstrija želimo vsem članom, prijateljicam in prijateljam blagoslovljeno praznovanja božiča in miru polno novo leto!

UPANJE IN LJUBEZEN ZA ŽIVLJENJE

Doživela boš, postala boš noseča in rodila sina in mu dala ime Jezus.
Lk 1,36
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2

JEZUS

ODločilno vprašanje vere V Novi zavezi se glasi: kaj ima Jezus opraviti z Bogom, in kaj s človekom? Jezus je človek iz mesa in krvi. V svetu oznanja vladavino Boga; ljudem prinaša obljubo večnega življenja. Je to oznanjevanje več kot le trditev? Je resnična? In ali je obljuba več kot prazna tolažba? Ali se bo uresničila?
V Novi zavezi je na obe vprašanji večpomenski da; to je da, ki dvomov in skepse ne zamolči; je pa tudi da, ki stavi na moč in milost Boga, da bo ljudem prišel neskončno blizu. Dvomi se pojavijo, ker je Jezus sin Marije in potem pravzaprav ni božji sin (MK 6,1-6), in ker je umrl na križu, potemtakem pravzaprav ne more biti rešitelj sveta (Jn 4,42). Toda kljub vsem dvomu živi zaupanje, da je vse upanje, ki je povezano z Jezusom, le lahko resnično; kajti Jezus sam je vse stavil na božjo ljubezen, ki je močnejša od smrti, in daje življenje, kjer ga ni bilo.

Thomas Söding

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

GLAS PRAVIČNOSTI

Vedi, postal boš nem in ne boš imel moči govoriti, do dneva, ko se bo zgodilo to, in sicer zaradi tega, ker nisi zaupal mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob pravem času.
Lk 1,20
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2
 

OSCAR ROMERO


S svojim spoštovanjem Romera je sedanji papež omogočil novo razumevanje svetosti in odpira tudi pot za priznanje nadaljnih mučencev Latinske Amerike.
Romero je bil sprva povsem avtoritaren duhovnik in je odklanjal nastanek Cerkve revnih. Kasneje pa, pretresen od uboja duhovnika iz njegove škofije (Rutilio Grande SJ/DJ +12.3.1977), se je temeljito spremenil. Kot “glas zatiranih” se je Romero zavedal, da ga je napravila močnega šele podpora preprostih ljudi in bazičnih skupnosti. Sporočila njegovih znamenitih pridig je razvil dialoško – v timu laikov in duhovnikov. Romero dobesedno: “ne moremo več govoriti avtoritarno.”…
“Mene lahko ubijejo, ne pa glas pravičnosti.” Ta stavek Romera lahko velja za bilanco njegovega življenja.

Wir sind Kirche 11.10.2018

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

SMISEL SREČANJA IN SKUPNOSTI JE PRAVIČNOST

Bog je naša pravičnost.
Jer 23,6
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2
 

SKRIVNOST


Vso vero nosi zaupanje v zadnjo povsod prisotno skrivnost, ki daje smisel vsej resničnosti, predvsem srečanju in skupnosti ljudi. Ta skrivnost ima tisoč imen, je kljub temo nepojmljiva in jo kristjani spoznavajo v Tistem, ki ja je Jezus klical Oče.

Hermann Häring 9. 11. 2016

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

vrednost vsakega otroka

Kralj poskrbi za pravico zatiranih v ljudstvu, reši otroke revnih.
Ps 72,4
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

OTROCI REVNIH
Otroška prostitucija je milijardni posel. Po vsem svetu po ocenah nevladnih organizacij vsako leto najmanj en milijon deklet in mnogo fantov zvabijo in prisilijo v prostitucijo. …
Revščina in ekstremna socialna nasprotja so glavni vzroki, ki spolno izkoriščanje otrok šele omogočijo. Mnoge družine verjamejo obljubam trgovcev z otroci, da bosta njihova hčerka ali sin dobila v mestu dobro plačano delo ali pa se bosta celo lahko izobrazila. Ali pa starša dobita na roko direktno denar, ki ga morajo potem otroci odslužiti kot dolg. Zaradi nevednosti v revnih deželah  trgovci z otroci zavajajo prebivalce na podeželju.
Kjer so ženske in dekleta diskriminirana in ne veljajo veliko, naslednji korak do njihovega spolnega izkoriščanja ni daleč.
Aktiv gegen Kinderarbeit

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

——————————

Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Blizu je tisti, kateremu ste zaupali svoje življenje. Ne skrbite preveč, temveč v vseh zadevah molite in prosite Boga, in spremlja naj vas hvaležnost.
Fil 4,5-6
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

NENASILJE
Sam sem magičnost solidarnosti ja sam zelo močno doživel v zaporu. Nenasilje je zame moč in sila. Mnogo večja kot nasilje. Močno verujem v to notranjo moč. Ne rečem, da to delam vedno. Prav v družini je to velik izziv. Verjamem pa, da je nenasilna sprememba edina, ki trajnostno vodi k skupnosti in družbi, v kateri je možno sodelovanje. To sam čutim tudi v Turčiji.

Interview von Bettina Röder mit Peter Steudtner in Publik Forum Nr. 20 2018.

Peter Steudtner  je bil kot referent na nekem seminarju julija 2017 uklenjen in preživel več tednov v preiskovalnem zaporu. Presenetljivo je bil oktobra istega leta izpuščen in je lahko odpotoval v Nemčijo.  

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
———————————

Pastir Izraela, poslušaj, ponudi svojo moč – pridi vendar in nas reši!
Ps 80, 21; 3b
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

POGLED NA SVOBODO VEROIZPOVEDI V LETU 2018
Trenutno gledamo na Pakistan. Tam vladajo na cesti militantni ekstremisti in zahtevajo smrt Asia Bibi. Gledamo pa tudi v Egipt, kjer napadajo pripadnike krščanske manjšine. Bombni napadi, pogorišča cerkva ali hiš koptskih kristjanov so žal medtem na dnevnemu redu. Žal je mnogo teh krajev.
Će pogledamo v leto 2018, postane jasno, da se godi manjšinam zelo slabo tam, ker obstajajo zakoni bogoskrunstva ali kjer se lahko na to sklicujejo ekstremisti, da je versko razmišljanje del ustave.
Tem manjšinam pripadajo kristjani, pa tudi v drugih deželah kot npr. v Iranu ali Pakistan Bahaji ali Ahmadiya-Muslimani. Te manjšine ustrahujejo druge netolerantne muslimanske manjšine. V Pakistanu so ti prav tako prizadeti od zakonov o bogoskrunstvu.

Martin Lessenthin,Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte / Govornik predsedstva mednarodne družbe za človekove pravice

20.11.2018 Interview Domradio / Stolnica

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
——————————-
Blagor ženski in moškemu, ki ne delata po navodilih krivičnih, 
ne stopata na pot brezbožnih in ne posedata v družbi brezvestnih,
temveč se veselita v GOSPODOVI postavi in ponoči in podnevi ponavljata njegove zakone. Kakor drevesa bodo, zasajeni ob vodnih strugah,
ki obrodijo svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene; vse, česar se lotijo, uspeva.
Ps 1,1-4
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

GRETIN UPOR
Vztrajala je. Cele tri tedne je Greta Thunberg izostajala od pouka v šoli. Sprva so jo učitelji hoteli od tega odvrniti, kasneje pa so ji izkazali svojo solidarnost. Še danes manjka Greta vsak petek v šoli. Ker demonstrira pred parlamentom: za to, da bi politiki, pa tudi povsem navadni državljani resno vzeli klimatske spremembe. Ne samo govoriti, temveč tudi ukrepati je potrebno, temeljno spremeniti sedanji energetski sistem in svoj življenjski način.
“Odrasli so odpovedali”, pravi mlada Švedinja v pogovoru za Spiegel. “Govorijo, klimatske spremembe grozijo vsem nam, potem pa živijo tako naprej kot doslej. Sami moramo postati aktivni.”
Že dolgo Greta Thunberg ni več osamljena. Ta petek bodo prišli otroci in odrasli v približno 100 švedskih mest pred mestne hiše: za zdravo klimo, po Gretinem zgledu. Tudi v Belgiji, Franciji, na Finskem in Danskem so načrtovane protestni shodi.

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

VODA JE PRIHODNOST

Revni in ubogi iščejo vodo, pa je ni,
njihov jezik se suši od žeje.
Jaz, GOSPOD, jim bom odgovoril,
jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim.
Na golih gričih bom odprl tekoče reke
in izvire studencev sredi dolin,
puščavo bom spremenil v oaze z vodo,
suho deželo v vrelce vodá.
Iz 41,17-18
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2
 
VODA JE PRIHODNOST

V izlivu reke Colorado je komaj še kaka kapljica vode. Po svojem potovanju skozi gorovje Rochy Mountanis in velikega Grand Canyona je v Mehiki že desetletja suha struga. Prevelika je potreba po vodi v njegovem območju. Sedaj želijo okoljevarstveniki njegov izliv spet ozeleniti.
Reka Colorado izvira v Rocky Mountains in teče skozi znameniti Grand Canyon. Toda v Mehiki, kjer se reka tisočletja izliva v morje, komaj še priteče kaka kapljica vode. Izliv je že desetletja suh, puščavska dežela. Prevelike so potrebe po vodi za ljudi v območju reke Colorado. Glede na pomanjkanje vode se zdi pretirano, kar načrtujejo mehiški in ameriški okoljevarstveniki: v izlivu Colorada naj spet teče voda in ozeleni.
arte tv, Regie Frank Nischk :
Wasser ist Zukunft. Der Colorado – Ein Fluss sucht seine Mündung / Voda je prihodnost – Reka Colorado išče svoj izliv

Oddaja dostopna do 15.12.2018

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

 
Če bi klimatski znanstveniki lahko sami odločali o svetu..., kaj potrebuje, da omeji segrevanje - brez pogajanj, brez političnih prerivanj in brez kompromisov: kaj bi napravili takoj, kako bi vladali svetu?... "Ukiniti avte, pogozditi gozdove, vegetarijanska hrana..." - kaj mora narediti človek takoj, da prepreči segrevanje zemlje? Devet vodilnih znanstvenikov odgovorarja... 
"...če se zemlja do leta 2100 segreje za več kot 1,5 stoponj, bodo posledice usodne, nastale bi nepovratne klimatske spremembe...":
1 - P. Espen Stoknes: Produkti z jasno CO2 oznako...
2 - M. E. Mann: Potrebujemo politike, ki zastopajo naše interese...
3 - A. Hilbeck: Spremeniti moramo agrarni sistem...
4 - Y. Malhi: Zaščititi moramo biosfero, da lahko shranjuje ogljik...
5 - B. Knopf: CO2 davek bi napravil veterno ali solarno tehnologijo bolj konkurenčno..
6 - N. Höhne: Vse novogradnje naj bodo brez CO2...
7 - F. Otto: Vse dežele morajo imeti bilanco škode...
8 - H. Lotze-Campen: Uživanje mesa zreducirati na 600 gramov tedensko...
9 - G. C. Hegerl: Javni prevoz in boljše telekonference...
Povezavi: 

1 – P. Espen Stoknes: Produkti z jasno CO2 oznako… Po vsem svetu naj bi imeli vsi izdelki in vse usluge trženja in prodaje jasno oznako svoje CO2 emisije in svojega ekološkega odtisa. Življenski cikel produkta naj bi bil za odjemalca razumljiv. Poleg cene naj bi bil označen odtis, pozitivno, nevtralno ali pa negativno. Jasno bi moralo biti kje in kdo je pridelal izdelek. S tem bi se stranke na vseh trgih lažje odločali za okolju prijazne produkte, in bi se preprečilo reklamirati sporne produkte, kjer ni dokazov za trajnostno raven. Preprečeno bi bilo “Greenwashing”… goljufanje… in ponarejanje…

2 - M. E. Mann: Potrebujemo politike, ki zastopajo naše interese... v ZDA je več subvencij za fosilna goriva kot za obnovljene energije. To je nasprotje od tega kar potrebujemo. Potrebujemo politike, ki zastopajo naše interese in ne interese fisilnih goriv. Trenutno vlado ZDA vodijo zadnji. ljudje v ZDA bi morali povzdigniti svoj glas. Efektnivna rešitev vsebuje osebno ravnanje kot tudi vladno politikok. ... potreben je političen vpliv. To pomeni, voliti klimi prijazne politike. To je trenutno najbolj potrebno.
3 - A. Hilbeck: Spremeniti moramo agrarni sistem... Večina živil iz supermarketov izhaja iz indistijskega poljedelstva - predvsem v razvitih državah, sicer pa postopno po vsem svetu. Ta oblika intenzivnega poljedelstva temelji na kemičnih sredstvih in praktikah, ki so energijsko intenzivne in škodijo okolju. Po IPCC prispeva k več kot 20 procentov globalnega človeškega tooplogredne emisije. Nemsto tega moramo uporabljati agrarsko ekološke sisteme proizvodnje. ... uprabljati ekološke in socialne koncepte pridelovanja živil, spremeniti gospodarstvo in ta načela upoštevati v našem sistemu poljedelstva.  ... z izboljšanim poljedestvom ohranimo biološko raznovrstnost, ohranimo rodovitnost naših tal in prispevamo k temu, da se prehrani človeštvo. Naše poljedelstvo lahko tako postane -  namesto težava klijmatskih sprememb - del rešitve.
4 - Y. Malhi: Zaščititi moramo biosfero, da lahko shranjuje ogljik... Ekosistem moramo ohraniti in ozdraviti, da bo shranjeval oglkik in ga absorbiral, ostanejo lokalni in regionalne padavine regulirane in klima sprejemljiva. Gozdovi in tla vsebujejo pomembno količino ogljika, zaradi tega sečnja direktno vpliva na klimo. Tropske regije npr. so motorji cirkulacije atmosfere. Izguba deževnih gozdov, ki ga spreminjajo v govejorejo in plantaže oljne repice, škoduje tudi daleč oddaljenim regijam kot Evropa, Sibirija in S-Amerika. Posredno vpliva na padavien in tvorbe oblakov. Oblaki reflektirajo sončno svetlobo in hladijo planet. MIslimo na pogozditev gozdov in ekosistemov v močno spremenjenih področjih Evrope. Zdrava področja moramo ščititi, politične cilje na Severu spremeniti, , da ponovno pogozdimo na ukinjenih in marginalnih poljih. ... Narava je naš najbolj pomemben zaveznik, da zreduciramo posledice klimatskih sprememb in posledic teh sprememb.
5 – B. Knopf: CO2 davek bi napravil tehnologije na veter ali solar konkurenčno…  … takoj bi uvedla strošek 50 Euro za vsako emitirano tono CO2… s tem bi vsak odgovarjal za negativne posledice fosilnih emisij – klimatske spremembe, onesnaževanje zraka ali zdravstvene probleme – CO2 davek ima tri učinke: 1) kaznjuje uporabao premoga, olja in plina glede na vsebino ogljikovega deleža. 2) napravi konkurenčne tehnologije brez CO2 kot veter ali solar in skrbi za dodatne finančne podpore. 2) generira prihodke za vlade, ki bi jih med ljudi razdelila kot pavšalo na prebivalca. To bi varovalo revna gospodinjstva pred visokimi stroški energije in skrbelo za socilano znosen prehod. … nizki stroški za CO2 bi v mnogih deželah financirale univerzalen dostop do čiste vode in sanitarnih naprav. … Klimatska politika bi postala uspešna.
6 – N. Höhne: Vse novogradnje naj bodo brez CO2… da rešimo klimo, moramo znižati globalne tg-emisije na nič, na vseh sektorjih in vseh deželah. … vse novogradnje naj bi bile brez emisij. … elektrarne graditi samo še z uporabo obnovljenih virov… in ne elektrarne, ki uporabljajo fosilna goriva. …od 2020 prodajati samo še električne avte in druge motorje brez CO2. …nove indistrijski obrati od leta 2015 brez ogljlikovega dioksida. …jasen rok za od kdaj naprej bi se prodajale samo še tehnologije brez emisij, to bi spodbudilo potrebne investitorje.   … prve električne avte so razvili, ker so v ZDA v Kaliforniji v devedesetih določili delež avtov brez emisij. Tudi Kitajska zahteva od avtoindustrije minimalni delež nove modele električnih vozil. … vetrne elektrarne kot so sofinancirane v Nemčiji, medtem gradijo po vsem svetu, tudi v deželah z velikimi nahajališči premoga… Kitajska, Indija in Avstralija.
7 – F. Otto: Vse dežele morajo imeti bilanco škode… gozdni požari… vročinski val… dogodki, ki jih lahko pripišemo od človeka povzročene klimatskim spremembam. … Norveška je pokazala: poplave in suše, ki so povzročene od človeka, stanejo danes okoli 120 milijonov dolarjev v desetletju.

8 - H. Lotze-Campen: Uživanje mesa zreducirati na 600 gramov tedensko... 25% letne globalne toplo-grednih-emisij so vzrok živil - predvsem mesnih izdelkov... se bolj prehranjevati od zdrave mešane hrane z velikim deležem sadja in zelenjave. Prepreči prekomerno težo in visok krvni pritisk, upočasni globalno segrevanje in zniža obremenitev z ogljikovimi dioksidi podtalnice. ... glede na pridelavo krmil za živali ali od gnojnice. ... ljudje v bogatih deželah naj bi uživanje mesa takoj zreducirali na 600 gramov tedensko in kasneje na 300 gramov: za Nemce bi pomenilo, da se uživanje mesa najprej prepolovi in potem zreducira na dve ali tri majhne porcije tedensko. Hkrati podvojiti raziskovalna sredstva za rastlinske alternative kot nadomestilo mesa... 

9 – G. C. Hegerl: Javni prevoz in boljše telekonference… Ustvariti učinkovit, hiter in udoben javni prevoz, da postanejo leti na kratke proge nepotrebni (letala za gorivo baje večinoma ne plačujejo davkov za gorivo?! op. AS) in veliko več ljudi lahko potuje z javnim prevozom. … izboljšati telekonference. Preprečilo bi mnoge kratke vožnje in polete, in zmanjjšalo CO2 odtis. se V celoti odpovedati potovanju z letalom bi bil najbolj učinkovit ukrep, ki bi bistveno zreduciral emisijo toplogrednih plinov posameznika.

Hiter prevod A. Smrečnik