BLAGOSLOV IZ LJUBEZNI SPOŠTUJE ŽIVLJENJE, OHRANJA STVARSTVO IN SPODBUJA DOSTOJNO RAVNANJE – III-Advent-17-ned

DATI SVOJ SAD OB SVOJEM ČASU
Prim. Psalm 1,1-4 sodobna biblija Güthersloher 2-2006

 

1 Srečna je ženska, moški,
ki ne dela po navodilih mogočnikov,
ne stopa na pot brezbožnih
in ne poseda v družbi brezvestnežev,
2 temveč se veseli GOSPODOVIh zapovedi
in premišljuje njegova načela podnevi in ponoči.
3 Tak bo kakor je drevo,
zasajeno ob vodnih strugah,
ki daje svoj sad ob svojem času
in njegovo listje ne ovene;
vse, česar se loti, uspešno izdela do konca.
4 Ni pa tako z mogočneži,
temveč so kakor pleve,
ki jih vsak veter raznaša.

BLAGOSLOV IZ LJUBEZNI SPOŠTUJE ŽIVLJENJE, OHRANJA STVARSTVO IN SPODBUJA DOSTOJNO RAVNANJE

 

Stara, počasi nesodobna vaja v pobožnosti „preprostih ljudi“ lahko pomaga do boljšega razumevanja druge zapovedi: pred začetkom nekega dela, potovanja ali novega življenjskega obdobja so vzkliknili kratko molitev „v Božjem imenu!“ Kar je danes postala formula obupa (…) je nekoč dejansko bil blagoslov in verjetno tudi „notranja zavora“ – v smislu premisleka. Ne moremo narediti vsega „v Božjem imenu“. Se npr. vinjen usesti za volan in se „v Božjem imenu“ odpeljati, bi bila zagotovo napačno uporabljena oblika blagoslova. Blagoslov postane kriterij: marsikaj je mogoče samo v lastnem imenu, drugo celo samo v „imenu treh hudičev“. V imenu Stvarnika, v imenu „živega Boga“, kot ga označuje Jezus iz Nazareta, ali v imenu ljubezni,  (Bog je ljubezen“, pravi poznano prvo Janezovo pismo) so izključena dejanja sovraštva življenje, ogrožanja stvarstva, nedostojnega ravnanja.

 

 G. Suttner: Die 10 Gebote – Eine Ethik für den Alltag im 21. Jhd. / 10 zapovedi – etika vsakdana 21. stol. Mankau Verlag

 Adventi koledar 2017 je sestavil  tim redakcije, ki ga vodi S. Grabmeier, izdaja pa www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html; slo. prevod A. Smrečnik

SKUPAJ PRIČAJMO ZA SPRAVO IN USMILJENJE – III-Advent-17-ned

ELIJA RES PRIHAJA IN BO VSE PRENOVIL

Prim. Mt 17, 10-12, sodobna biblija Güthersloher 2-2006

10 Učenci in učenke pa so ga vprašali: »Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?« 11 Odgovoril je: »Elija res prihaja in bo vse prenovil. 12 Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga ljudje niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli. Tako bo tudi človek trpel zaradi njih.«

SKUPAJ PRIČAJMO ZA SPRAVO IN USMILJENJE

 

  • v neusmiljenem svetu skupaj pričajmo za usmiljenje, ki ga je oznanjal in udejanjal Jezus. Šele, ko nam bo uspelo, da bomo spravo dosegli znotraj krščanstva, bomo lahko prepričljivo zagovarjali spravo v svetu.
  • začnimo kot cerkveno občestvo v zaupanju v delovanje Duha božje moči z uvajanjem tega, kar cerkveno vodstvo še ni  sposobno in zmožno uradno narediti. Ne zamudimo kairosa, pravega trenutka za edinost kristjank in kristjanov.
  • udejanjimo obojestransko gostoljubnost pri gospodovi mizi. Obed nam podarja edinost, ne pa edinost obed.
  • Praznujmo bogoslužje v ekumenski širini in odprtosti za vse ljudi

Iz: Praznujmo kar nam je skupno! Kaj nam ostane po zaključku 500. letnice spomina na reformacijo
Izjava 40. srečanja gibanja Wir sind Kirche ob koncu spominskega leta reformacije (nem)

Adventi koledar 2017 je sestavil  tim redakcije, ki ga vodi S. Grabmeier, izdaja pa www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html; slo. prevod A. Smrečnik

BODIMO DRUGEMU DOMOVINA, KJER ČUTIMO LUBEZEN IN SOČLOVEČNOST – II. ADVENT-11.PONEDELJEK

VESELI SE, OBDARJENA Z MILOSTJO, GOSPOD JE S TEBOJ!
prim. Lk 1, 27-29, 35-37 sodoben prevod po bibliji Güthersloher 2-2017

27 Mladi ženski je bilo ime Marija. 28 Ko je angel vstopil k njej je rekel: »Veseli se, obdarjena z milostjo, Gospod življenja je s teboj!« 29 Pri teh besedah se je ustrašila in premišljevala, kaj ta pozdrav pomeni.

 35: »Moč Svetega Duha bo prišla nadte in moč Najvišjega te bo obdala z njegovo senco, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji otrok. 36 Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. 37 Pri Bogu je namreč vse mogoče.« 38 Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, naj se zgôdi, kakor si mi povedal!«

BODIMO DRUG DRUGEMO KOT DOMOVINA, KJER ČUTIMO LJUBEZEN IN SOČLOVEČNOST

 

“In kar si še želim, so še naprej pogumni ljudje v naši cerkvi, ki rečejo, kar si mislijo, ki ravnajo, kot mislijo da je iz njihove vere prav. In za to je potreben pogum. In ponižnost. Luther s tem pojmom v naš jezik prevaja latinski pojem “humilitas”. Ponižnost, to nima nobenega opravka s podvrženostjo ali celo s slepo pokorščino. Ponižnost, humilitas, to je življenjska drža povezanosti s tistim, ki nas nosi: zemljo in ljubezen. Humanost izvira prav iz tega. S to življenjsko držo, s ponižnostjo, bomo vedno znova – z biblično govorico – videli odprta nebesa, bomo čutili ljubezen in sočlovečnost. In to vam želim, da vam naša cerkev postane oz. ostane ta kraj. Da smo drug za drugega vedno znova domovina, v kateri se nas dotika nebo.”

Pridiga v štirih stališčih reformnega bogoslužja 31.10.2017 v cerkvi Martina; župnik Manfred Werner: Pogum
Povezava do prispevka (nemško)

V HOSPICU LAHKO VEDNO NEKAJ NAREDIMO ZA ČLOVEKA – II. ADVENT – PONEDELJEK-11

JEZUS JE OZDRAVLJAL VSAKO BOLEZEN IN VSAKO TRPLJENJE
prim. Mt 9, 35-36 biblija v sodobnem jeziku Güthersloher 2-2006

35 Jezus je obhodil vsa mesta in vasi. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij pravičnega Božjega sveta. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako trpljenje. 36 Ko je Jezus zagledal množice svojega ljudstva, so se mu ljudje v njegovi notranjosti globoko zasmilili, ker so bili izmučeni in izčrpani in ležali na tleh kakor ovce, ki nimajo nikogar, ki bi jih čuval.

VEMO, DA V HOSPICU LAHKO VEDNO NEKAJ NAREDIMO ZA ČLOVEKA

 

“Sem Khaya Nzimande. Tukaj delam kot zdravnica v hospicu in tudi v HIV-kliniki. Ljudje me sprašujejo, kako shajam z umirajočimi in zakaj sem se podala v tako deprimirano okolje. In moram priznati: predenj sem prišla sem, sem imela tudi vtis, da bom, ko bom šla v hospic, videla umirati ljudi – no ja – kaj to pomaga? Toda sedaj sem že skoraj osem let tukaj. Že v prvem letu sem spremenila moj pogled o oskrbi v hospicu in paliativni medicini.
Mi pravzaprav spremenimo veliko v življenju ljudi. Ljudje, ki pridejo sem, so praviloma že bili v bolnici in tam so jim rekli: “Za vas ničesar ne moremo več storiti”, toda v naši organizaciji nimamo tega pristopa. Vemo, da lahko vedno nekaj naredimo, tudi če samo pomeni, da omilimo samo simptome neke osebe in ji vzamemo bolečine, da zagotovimo, da se počutijo dobro. To bistveno spremeni življenje teh ljudi, tudi če potem vendar umrejo.”
Okrožnica  2017 letno poročilo 2016

Povezava na Brotherhood of Blessed Gérard, organizacija pomoči Malteškega reda v Južni Afriki

Adventi koledar 2017 je sestavil  tim redakcije, vodja S. Grabmeier, izdaja pa www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html; Prevod A. Smrečnik

NAŠA DEŽELA ŠE DAJE SVOJ PRIDELEK – II. ADVENT-NEDELJA-10-12-2017

NAŠA DEŽELA DAJE SVOJ PRIDELEK
prim. Psalm 85,9.13s. po sodobni bibliji Güthersloher 2-2006

 

9 Poslušat želim, kaj govori Božanstvo:
ha-šem, zares, govori o miru,
svojemu ljudstvu in svojim, ki ljubijo Boga
da se ne obrnejo k obupanosti.
13 Ha-šem daje tudi dobrote,
naša dežela daje svoj pridelek.
14 Pravičnost hodi pred Božjim obličjem
in utira pot njegovim korakom.

KMETIJSTVO GENSKIH STRUPOV

 

1996 je odobrila argentinska vlada pridelavo transgene soje in uporabo glyfosat herbicidov na gensko modificiranih uporabnih rastlinah, pri čemer se po izjavah kritikov zanaša izključno na študije ameriškega proizvodnega podjetja Monsanto. Pri tem sistematično odstranijo na poljih vse listje, npr. pred setvijo soje za živalska krmila. Monokulture (ki so resistenčne proti glyfosatu) potem nadalje poškropijo z letali ali traktorji s herbicidi, to pa prestanejo samo resistenčne rastline soje. Preko izvoza krmil pride snov po vsem svetu v živilsko verigo. Monsanto ima s produkti z glyfosatom – po tržnem imenu “Roundup” – letno približno 4 miljarde Eurov prometa…

Število obolelih otrok zaradi raka se je po več študijah potrojilo, pogostost zgodnjih porodov in poškodb pri porodu z nepojasnjenimi vzroki je dramatično narasla. Pri ljudeh, ki živijo na področju škropljenja, so npr. dokazane nekatere zdravstvene posledice, kot so obolenja dihalnih poti in kožna obolenja, umska  prizadetost.

Povezava Posledice glyfosata? “Landwirtschaft der Gifte”(“kmetijstvo strupov”) – razstava v Berlinu  – euronews 20. 10. 2017

RAZMISLEK, IZZIV IN SPODBUDA: Nekatere vasi, občine, sedaj razmišljajo če in kako bi lahko pridelovali živila brez uporabe glyfostata. Imajo pa težave, ker je uporaba glyfostata v EU dovoljene še za nadaljnih 5 ali več let. In EU zakonodajo je treba spoštovati tudi lokalno.

 

 

NISEM SE MOGLA SPRIJAZNITI Z NEPRAVIČNOSTJO – I. teden advent-čet-07-nov-17

VSE V MENI ZAHTEVA USTVARITI PROSTOR ZA TVOJO VOLJO, MOJ BOG…
prim Psalm 40, 7; 9 po sodobni bibliji Güthersloher 2-2006

7 žrtev in daril nisi zahteval,
izoblikoval si mi ušesa,
o žgalnih daritvah in daritvah za spravo nisi spraševal.
9 Vse v meni zahteva ustvariti prostor za tvojo voljo, moj Bog,
tvoja navodila so v moji notranjosti.

NISEM MOGLA IN HOTELA SPREJETI TE RPIPRAVLJENOSTI, SE Z NEVERJETNO NEPRAVIČNOSTJO PREPROSTO SPRIJAZNITI…


Spiegel: Tedaj ste bili na poti v Indijo. Kaj vas je spodbudilo ostati?

Pfau: To je bil moj obisk v getu lepra bolnikov, zadaj za glavno postajo. Tam je sestra mojega reda uredila delilnico zdravil, kar pa je manjkalo, so bili zdravniki. Tam je bil ta moški, bil je mojih let. Z rokami in nogami se je plazil po blatu. Ta je v meni nekaj sprožil.
Spiegel: Zakaj ravno on?
Pfau: Njegov pogled sam me še ne bi spravil popolnoma iz ravnotežja, take zadeve sem v vojni ja že doživela. toda drugi pacienti so preprosto stopili vstran. Tudi to bi še prenesla, pa tudi moškemu samemu se to ni zdelo čudno. V Nemčiji so ljudje po vojni vsaj rekli: sedaj je zadosti, tako ne more iti naprej. Toda tu je bila ena sama resnignacija. Ta pripravljenost, se z neverjetno nepravičnostjo preprosto sprijazniti. To je bilo tisto, kar nisem mogla in hotela sprejeti.

 

Intervju s sestro Dr. Ruth Pfau v SPIEGEL-Wissen-Heft 5/2015 „Weniger ist mehr – Wege aus Überfluss und Überforderung“(Manj je več – poti iz preobilja in preobremenjenosti) od 20.10.2015.

Adventi koledar 2017 je sestavil  tim redakcije, vodi ga S. Grabmeier, izdaja pa www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html; Prevod A. Smrečnik

SPOSOBNOST IN POKLICANOST ŽENSK IN MOŠKIH SLUŽITI SVOJI SKUPNOSTI – I. teden advent17-čet

“In on jim je dal ženske in moške, da so nekateri apostoli in apostolinje, drugi preroki in prerokinje, spet drugim je dal nalogo oznanjati evangelij, voditi in učiti…”
Prim. Ef 4,11-13 po sodobni bibliji Güthersloher 2-2006…

ZA ENAKOPRAVNOST ŽENSK PRI VODENJU ŽUPNIJE IN EVHARISTIJE TUDI PRI KATOLIČANIH
“WOW ponovno izpostavi našo zahtevo uradni cerkvi, da se končno odpove grehu seksizma in vzpostavi brezpogojno enakopravnost s pripustitvijo žensk, ki imajo sposobnost in poklicanost, da služijo svojim župnijam, tako kot je to naredila tudi sv. Marija iz Magdale.
Ob prazniku “apostolinje apostolov” se spomnimo, da je Marija iz Magdale sledila Jezusovemu klicu in se podala na pot in je oznanjala veselo sporočilo o vstajenju. Tako je stoletja navduševala ženske, z božjim naročilom oznanjati, služiti in živeti sporočilo evangelija o enakovrednosti in enakopravnosti.”

Tiskovno sporočilo WOW, Women´s Ordination Worldwide ob prazniku svete Marije iz Magdale 22.07.2017

SPODBUDA, IZZIV IN RAZMISLEK ZA DIALOŠKO RAZPRAVO:
Upokojeni škof E. Kräutler idr. teologi že leta zagovarjajo sprejeti poklicanost tudi žensk za vodenje župnijskih občestev in evharistije. Frančišek je škofe po vsem svetu prosil, da glede prihodnjega vodenja župnij in evharistij podajo pogumne predloge. Nekoč bodo v Amazoniji posamezne katehistinje vodile krajevne župnije in domače evharistije z vednostjo škofa… Dejstvo je, da je pastorala v nekaterih kulturah odvisna tudi od sposobnih in odgovornih žensk in mater, ki tam s svojo odkrito in priznano karizmo za služenje že dalj časa izkušeno, pogumno in uspešno vodijo bazične skupnosti… Uganite, koliko ministrantinj v % je kje v kateri od sosednjih cerkva?

“MAJHNE STVARI, NAREJENE Z VELIKO LJUBEZNIJO, PRINAŠAJO MIR IN VESELJE.” (Nobelovka Mati Terezija)

Adventi koledar 2017 so sestavili v timu redakcije, vodstvo S. Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html
Prevod: A. Smrečnik