Ponedeljek 30. november 2015 – I. adventni teden

Pridite k meni in mi sledite. Napravil vas bom za ribiče ljudi. (prim. Mt 4, 19b)

“Mi vsi se spominjamo groznih slik Aylana Kurdi: fanta, ki je umrl pri vožnji iz Turčije v Grčijo. Tudi če na mnogih mestih ni več kot 10 morskih milj: od turške obale do grškega otoka Kos ali Lesbos so že poleti pri prevozu vedno znova umrli ljudje.
Sedaj jeseni in pozimi, postane morje bolj nemirno in s tem tudi še bolj nevarno. Tudi če jih je v mrzlem letnem času manj, slej ko prej  to nevarno potovanje tvega veliko beguncev . To dejstvo pojasni obupen položaj teh ljudi, za katere ni legalnih možnosti potovanja v evropsko skupnost.
Ta položaj, v katerem ljudje vedno znova umirajo, je za nas neznosen. Zaradi tega smo se odločili, da začnemo na Lesbosu z reševalno misijo. Posadka, izkušena v reševanju, je že pripravljena, sedaj moramo samo še nabaviti & financirati hiter čoln, da lahko čim prej začnemo ukrepati.
Posadka na Lesbosu bo imela tudi nalogo, da bo opazovala morski pas med Lesbosom in Turčijo in po potrebi dokumentirala napade, ker so v različnih medijih poročali o primerih, ko so skrajni desničarji s hitrimi čolni napadli begunce.”

Poročilo sea-watch.org (v nemščini)

Besedila izbral Sigrid Grabmeier, Wir-sind-Kirche.de, prevod AS.

Nedelja 29. november 2015 – 1. adventni teden

Tiste dni in tisti čas storim, da bo Davidu zrasel pravičen naslednik; ta oseba bo v deželi delala  prav in pravično. (Prim. Jer. 33, 15)

Aktivno se bomo zavzemali za to, da se bomo borili proti gospodovalnim strukturam nepravičnosti in izkoriščanja stvarstva.
Zavezujemo se, da bomo z viri ravnali skrbno in za to opogumljali tudi druge.
Potrudili se bomo, da bomo pri sojenju pravice in pravnega reda spraševali o njeni združljivosti z nedotakljivostjo človeškega dostojanstva.
Naše stališče je, da smo proti izigravanju revnih in se zavzemamo za pravice vseh nedolžnih.
Prepričani smo, da je
mogoč drugačen svet, v katerem lahko vsi ljudje živijo spoštovani.
Vidimo se povezane z vsemi tistimi, ki z nami delijo to vizijo – neglede od njihove religije ali svetovnega nazora.

Od 11.-17. nov. 2015 je bilo v Rimu mednarodno srečanje „dogovor iz katakomb – spomin in obnovitev“ ob priliki tega 50-letnega jubileja (1965) z več kot 250 udeleženci.

Dogovor katakomb – spomin in obnovitev – tajna dediščina II. Vatikanskega koncila (v nemščini)

Dogovor iz katakomb (1965) predstavlja preroško tradicijo, katero želimo nadaljevati s tem, da ga danes skrbno obnovimo in aktualiziramo.
To za nas pomeni, da postavimo pod vprašaj način življenja industrijske družbe, da se vmešavamo v konflikte našega časa in skupaj z drugimi razvijemo politične in teološke vizije, kako naj izgleda svet, v katerem lahko živijo vsi.
Z vami in drugimi sotrudniki iz krščanskih krajevnih skupnosti se želimo izmenjati o vprašanjih, ki se dotikajo nas vseh:

  • Kako in kje se kot kristjani borimo proti revščini, izkoriščanju in krivičnim ekonomskim strukturam?
  • Kaj prispevamo k svetu miru, sredi nasilnih kriz in konfliktov?
  • Kako se zavzemamo za občutljive in pravične razmere med spoloma v cerkvi in svetu, proti diskriminaciji in zaničevanju človeka?
  • Kako se zavzemamo za ohranjanje stvarstva in za pravice naših potomcev?
  • Kako se na strani migrantov in beguncev borimo proti oblasti na meji in rasističnim strukturam?

… Ali v teh vprašanjih ne izgubljamo stika! Pokažimo v centru (cerkvene-) oblasti, da dogovor iz katakomb ni zgodovinski preostanek, temveč, da kristjani danes  prevzemamo in živimo njegove zahteve v konkretnem prizadevanju na strani obubožanih in obrobnih.
Tako kot škofje dogovora v katakombah in kot papež Frančišek želimo biti občutljivi za “znamenja časa” (GS 4) v upanju in upiranju.
Kot kristjani zahtevamo korenito spreobrnenje:
– namesto fetišizma denarja obrambo življenja in človeka ter narave;
– namesto gospodarstva, ki ubija, gospodarstvo, ki v skupni hiši globausa zagotavlja življenje vsem;
– namesto globalizacije brezbrižnosti živeto solidarnost.
Kajti biti drugačen človek v drugačni cerkvi za drugačen svet je možno!

Besedilo je bilo izoblikovano v delovni skupini, ki se je razvila iz delavnice “razpoke v utrdbi Evropa”. Na koncu zasedanja ga je podpisalo več kot 140 udeležencev.

Izsledki delavnice razpoke v utrdbi Evrope – samoobveza v duhu dogovora iz katakomb (v nemščini)

Besedila izbral Sigrid Grabmeier, Wir-sind-Kirche.de, prevod AS.