PREPOZNATI VSAKDANJE NASILJE – širiti kulturo miru

“Prizadevajte si, ohraniti edinost v moči Duha z vezjo miru. Obstaja eno telo in ena moč v Duhu. Tako ste tudi vi poklicani v upanju vašega poklica.”
Ef 4,3-4
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

IZOBRAŽEVANJE AKTIVISTOV ZA ČLOVEKOVE PRAVICE


Center za človekove pravice v Nikaragvi (CENIDH) se že 25 let bori proti kršenju človekovih pravic v Nikaragvi. Od ustanovitve naprej ga pri tem podpirajo prostovoljci in  strokovnjaki EIRENE. CENIDH dela z mladimi iz socialno ogroženih skupin, da bi prepoznali dinamiko nasilja in družbeno tolerirano vsakdanje nasilje, ga reflektirali in razvili alternative za ravnanje. Tako se bodo usposobili, da bodo svoje pravice zahtevali po demokratični poti in s tem prispevali k širjenju kulture miru. Center po vsej deželi izobražuje aktiviste človekovih pravic, ki so tudi v odročnih krajih pristojni sogovorniki za odkrivanje primerov kršenja človekovih pravic. Informacije o kršenju človekovih pravic posredujejo naprej CENIDH, na kraju samem pomagajo ljudem, da svoje potrebe primerno artikulirajo in jih posprejmejo tudi na urade.

 

EIRENE: Internationaler Christlicher Friedensdienst / Mednarodna krščanska mirovna služba

 

eno od načel: mirovno delo potrebuje inspiracijo in nenasilno mirnovno delo potrebuje mirovno duhovnost. Kot ljudje različnih religioznih, humanističnih in političnih svetovnih nazorov iščemo to, kar nas povezuje in spodbuja mir. V naši skupnosti, v odprtem dialogu kot tudi v vsakdanjem delu najdemo moč, da se upremo nasiljlu.

 

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik