PRIZADEVAJMO SI PRAVIČNOST, ENAKOST IN SVOBODO URESNIČITI ZA VSE LJUDI IN DRUGAČEN SVET V VSEH VERSTVIH – III-Advent-17-ned

DELA DAJO SPOZNATI ČLOVEKU NJEGOVO VELIČINO

Prim Ps 145, 9-13 sodobna biblija Güthersloher 2-2006

 

9 GOSPOD poživlja vsakega,
njegovo usmiljenje je usmerjeno na vsa njegova dela.
10 GOSPOD Življenja, hvalijo te vsa tvoja dela,
tisti, ki te ljubijo, te blagoslavljajo.
11 Govorijo o dostojanstvu tvojega kraljestva,
pripovedujejo o tvoji moči,
12 da dajo spoznati človeku njegovo veličino,
sijaj dostojanstva njegovega kraljestva.
13 Tvoje kraljestvo je kraljestvo za vse čase,
tvoje vladarstvo traja iz roda v rod.

 

URESNIČIMO PRAVIČNOST, ENAKOST IN SVOBODO ZA VSE LJUDI IN DRUGAČEN SVET V VSEH VERSTVIH

 

Krščanske in islamske teologinje osvoboditve se strinjajo, da fundamentalistično razumevanje lastnih tradicij ohranja uveljavljanje verskih interesov gospodovalnosti, in lahko njihova kritika ostane pri fundamentalističnih krogih. Kot teologinje osvoboditve kritizirajo tudi mnogokrat zmotno progresivno razumevanje religije, ki želi religijo prišteti sferi privatnega in tako omiliti družbenokritične potenciale krščanske kot tudi islamske tradicije. Tako tudi Kacem Gharbi  ne gre za liberalen islam, ki se izogiba političnim vprašanjem in zastopa pravice svobode posameznika, temveč za razumevanje osvoboditve, da jo lahko mislimo kot realno tuzemeljsko obljubo, ki razvija perspektive iz kritike obstoječih struktur, ki sovražijo življenje, in presegajo to, kar je: v smeri sveta, v kateri skupaj obstajajo pravičnost, enakost in svoboda in so postali realnost za vse ljudi.

 

Julia Lis: Christentum der Befreiung, Islam der Befreiung – Vereint im Engagement für eine andere Welt;/ Krščanstvo svobode, islam svobode – združena v prizadevanju za drugačen svet;  ITP – okrožnica 45, 10- 2016

 

Adventi koledar 2017 je sestavil  tim redakcije, ki ga vodi S. Grabmeier, izdaja pa www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html; slo. prevod A. Smrečnik