BOG V JEZUSU NE DELA RAZLIKE MED SEBOJ IN DRUGIMI – BOŽIČ 17

PRIKAZALA SE JE MILOST BOGA, KI REŠUJE VSE LJUDI

Prikazala se je namreč milost Boga, ki rešuje vse ljudi.
Dejavna je kot naša vzgojiteljica,
da se odvrnemo od brezbožnega življenja
in odpovemo posvetnim strastem
in v sedanjem svetu
živimo modro, zvesti zakonom in vdani Bogu,
medtem ko čakamo na osrečujočo izpolnitev našega upanja,
prihod mogočnosti in Božjega kraljevanja
in našega Odrešenika, Kristusa Jezusa.

prim. Tit 2, 11-13 sodobna biblija Güthersloher 2-2006

BOG V JEZUS NE DELA RAZLIKE MED SEBOJ IN DRUGIMI

 

Orientirajte se po tem, kar je v območju Kristusa.
Kajti on, ki je bil pri Bogu,
ni smatral za svojo zasebno lastnino,
da je bil pri Bogu.
Zapustil je svojo domovino,
podaril svoje pravice in
postal služabnik
in ni delal razlike med seboj in drugimi.
Prostovoljno je prevzel samoodtujitev,
prostovoljno poraz,
smrt na križu.
Zaradi tega ga je Bog dokončno udomačil na svetu,
in je njemu, ki je postal številka,
dal ime, ki je pomembno za vse.
da bi se na svetu in v vesolju
v tem imenu končalo tuje vladanje
in bi pogumno izrekli,
da ima Jezus prav.
Kajti to je dobro za Boga.

 

Dorothea Sölle: Nov prevod hvalospeva Filipljanom v „Gottes Selbstentäußerung, Eine Meditation zu Philipper 2, 5-11 / Božje samoodtujevanje, meditacija k Filipljanom 2,5-11“ v Monatsschrift für Pastoraltheologie / Mesečnik za pastoralno teologijo  april 1965.

Adventi koledar 2017 je sestavil  tim redakcije, ki ga vodi S. Grabmeier, izdaja pa www.Wir-sind- Kirche.De.
povezava: https://wir.wir-sind-kirche.de/index.php/adventskalender-2017.html; slo. prevod A. Smrečnik