ENAKOPRAVNO IN SPOŠTLJIVO SODELOVANJE

BOŽJE KRALJESTVO SE DOGAJA

Slika v vrstici 1

Slika: frankovski poročni model, 19. stol.
To si naj vzame poročni par k srcu: simboli izražajo blagoslov za srečen zakon, ki ni sklenjen samo na zemlji, temveč tudi v nebesih, ponazarjata obe roki ponujeni iz oblakov. Zvestoba (klučavnica), enakopravno in spoštljivo sodelovanje (potezna žaga) tudi v težkih dnevih (puščice), vera, ljubezen in upanje bodo podlaga za cvetočo in rodovitno (rogova kot čaši) zvezo.

 

“GOVOR NA GORI

 

… Koliko teološkega črnila je bilo že prelitega pri poskusu, bolj podrobno točno razložiti, kaj bi lahko bilo mišljeno z “Božjim kraljestvom”: je to nekaj statičnega ali dinamičnega? Je to nekaj sedanjega ali prihodnjega? Najbolj slikovito razlago po mojem najdemo v evangelijih samih, predvsem v Govoru na gori ali v tako imenovanih govorih o poslednjih dneh v Matejevem evangeliju v 25. poglavju: tam, kjer tolažimo žalostne, hranimo lačne, sprejemamo tujce, obiščemo bolnike in zapornike / ujetnike… – tam je, še bolje: se dogaja božje kraljestvo. Povsod tam torej, kjer živimo po Božjih pravilih igre, kjer opazimo ljudi v njihovi ranljivosti in odvisnosti in jih dejanjsko podpremo. In k temu smo mi, sem povabljen/a dnevno, vsako uro, tudi sam/a! …”

Renate Luig 

Priporočam knjigo Jezus, Hans Küng, Znamenje 2015, str. 300 ali pa Biti krščanin, Zagreb 2001, str. 600; ali pa izvirnik Christ sein 1974…
Izpostavljeno je bistvo NZ in evangelijev o Jezusu, skupaj graditi božje kraljestvo, začne se že danes in tukaj za boljš jutri… nobene cenene tolažbe z zgolj odmaknjenimi srečnimi onostranskimi nebesi ali ustrahovanje in grožnje z neekološkim nevarnim peklenskim ognjem… Zlato pravilo nam govori, da drugemu ne smemo povzročati trpljenja in gorja, kjer pa so nerazumljivo trpljenje, človeške stiske in pa naravne katastrofe, si pa naj solidarno dejavno pomagamo in empatično tolažimo…
Magna karta človekovih pravic in dolžnosti (glej tudi www.svetovnietos.si). Sekularno rečeno splošna blaginja, pravično blagostanje nas vseh, dostojanstvo vsakega človeka, spoštljivo medsebojno ravnanje, skrb za otroke in ostarele, pravično plačilo za dostojno delo…
Frančišek ponavlja pravico vsakega človeka do zemlje za pridelovanje hrane, pravico do varne strehe nad glavo, doma, ter posteljo za počitek in pa pravico do dostojnega dela s pravičnim plačilom za preživetje… Tudi na zadnjem potovanju v Čile in Peru… Razloženo in zapisano tudi že v: Veselje evangelija… Hvaljen za našo zemljo in svet… Radost ljubezni… in sedaj o Resnici in strpnosti…
Glej tudi odlično priročno delo Jože Ramovš, Sožitje v družini, 2017…

Za sožitje več samovzgoje | Radio Ognjišče