VODA JE PRIHODNOST

Revni in ubogi iščejo vodo, pa je ni,
njihov jezik se suši od žeje.
Jaz, GOSPOD, jim bom odgovoril,
jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim.
Na golih gričih bom odprl tekoče reke
in izvire studencev sredi dolin,
puščavo bom spremenil v oaze z vodo,
suho deželo v vrelce vodá.
Iz 41,17-18
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2
 
VODA JE PRIHODNOST

V izlivu reke Colorado je komaj še kaka kapljica vode. Po svojem potovanju skozi gorovje Rochy Mountanis in velikega Grand Canyona je v Mehiki že desetletja suha struga. Prevelika je potreba po vodi v njegovem območju. Sedaj želijo okoljevarstveniki njegov izliv spet ozeleniti.
Reka Colorado izvira v Rocky Mountains in teče skozi znameniti Grand Canyon. Toda v Mehiki, kjer se reka tisočletja izliva v morje, komaj še priteče kaka kapljica vode. Izliv je že desetletja suh, puščavska dežela. Prevelike so potrebe po vodi za ljudi v območju reke Colorado. Glede na pomanjkanje vode se zdi pretirano, kar načrtujejo mehiški in ameriški okoljevarstveniki: v izlivu Colorada naj spet teče voda in ozeleni.
arte tv, Regie Frank Nischk :
Wasser ist Zukunft. Der Colorado – Ein Fluss sucht seine Mündung / Voda je prihodnost – Reka Colorado išče svoj izliv

Oddaja dostopna do 15.12.2018

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik

 
Če bi klimatski znanstveniki lahko sami odločali o svetu..., kaj potrebuje, da omeji segrevanje - brez pogajanj, brez političnih prerivanj in brez kompromisov: kaj bi napravili takoj, kako bi vladali svetu?... "Ukiniti avte, pogozditi gozdove, vegetarijanska hrana..." - kaj mora narediti človek takoj, da prepreči segrevanje zemlje? Devet vodilnih znanstvenikov odgovorarja... 
"...če se zemlja do leta 2100 segreje za več kot 1,5 stoponj, bodo posledice usodne, nastale bi nepovratne klimatske spremembe...":
1 - P. Espen Stoknes: Produkti z jasno CO2 oznako...
2 - M. E. Mann: Potrebujemo politike, ki zastopajo naše interese...
3 - A. Hilbeck: Spremeniti moramo agrarni sistem...
4 - Y. Malhi: Zaščititi moramo biosfero, da lahko shranjuje ogljik...
5 - B. Knopf: CO2 davek bi napravil veterno ali solarno tehnologijo bolj konkurenčno..
6 - N. Höhne: Vse novogradnje naj bodo brez CO2...
7 - F. Otto: Vse dežele morajo imeti bilanco škode...
8 - H. Lotze-Campen: Uživanje mesa zreducirati na 600 gramov tedensko...
9 - G. C. Hegerl: Javni prevoz in boljše telekonference...
Povezavi: 

1 – P. Espen Stoknes: Produkti z jasno CO2 oznako… Po vsem svetu naj bi imeli vsi izdelki in vse usluge trženja in prodaje jasno oznako svoje CO2 emisije in svojega ekološkega odtisa. Življenski cikel produkta naj bi bil za odjemalca razumljiv. Poleg cene naj bi bil označen odtis, pozitivno, nevtralno ali pa negativno. Jasno bi moralo biti kje in kdo je pridelal izdelek. S tem bi se stranke na vseh trgih lažje odločali za okolju prijazne produkte, in bi se preprečilo reklamirati sporne produkte, kjer ni dokazov za trajnostno raven. Preprečeno bi bilo “Greenwashing”… goljufanje… in ponarejanje…

2 - M. E. Mann: Potrebujemo politike, ki zastopajo naše interese... v ZDA je več subvencij za fosilna goriva kot za obnovljene energije. To je nasprotje od tega kar potrebujemo. Potrebujemo politike, ki zastopajo naše interese in ne interese fisilnih goriv. Trenutno vlado ZDA vodijo zadnji. ljudje v ZDA bi morali povzdigniti svoj glas. Efektnivna rešitev vsebuje osebno ravnanje kot tudi vladno politikok. ... potreben je političen vpliv. To pomeni, voliti klimi prijazne politike. To je trenutno najbolj potrebno.
3 - A. Hilbeck: Spremeniti moramo agrarni sistem... Večina živil iz supermarketov izhaja iz indistijskega poljedelstva - predvsem v razvitih državah, sicer pa postopno po vsem svetu. Ta oblika intenzivnega poljedelstva temelji na kemičnih sredstvih in praktikah, ki so energijsko intenzivne in škodijo okolju. Po IPCC prispeva k več kot 20 procentov globalnega človeškega tooplogredne emisije. Nemsto tega moramo uporabljati agrarsko ekološke sisteme proizvodnje. ... uprabljati ekološke in socialne koncepte pridelovanja živil, spremeniti gospodarstvo in ta načela upoštevati v našem sistemu poljedelstva.  ... z izboljšanim poljedestvom ohranimo biološko raznovrstnost, ohranimo rodovitnost naših tal in prispevamo k temu, da se prehrani človeštvo. Naše poljedelstvo lahko tako postane -  namesto težava klijmatskih sprememb - del rešitve.
4 - Y. Malhi: Zaščititi moramo biosfero, da lahko shranjuje ogljik... Ekosistem moramo ohraniti in ozdraviti, da bo shranjeval oglkik in ga absorbiral, ostanejo lokalni in regionalne padavine regulirane in klima sprejemljiva. Gozdovi in tla vsebujejo pomembno količino ogljika, zaradi tega sečnja direktno vpliva na klimo. Tropske regije npr. so motorji cirkulacije atmosfere. Izguba deževnih gozdov, ki ga spreminjajo v govejorejo in plantaže oljne repice, škoduje tudi daleč oddaljenim regijam kot Evropa, Sibirija in S-Amerika. Posredno vpliva na padavien in tvorbe oblakov. Oblaki reflektirajo sončno svetlobo in hladijo planet. MIslimo na pogozditev gozdov in ekosistemov v močno spremenjenih področjih Evrope. Zdrava področja moramo ščititi, politične cilje na Severu spremeniti, , da ponovno pogozdimo na ukinjenih in marginalnih poljih. ... Narava je naš najbolj pomemben zaveznik, da zreduciramo posledice klimatskih sprememb in posledic teh sprememb.
5 – B. Knopf: CO2 davek bi napravil tehnologije na veter ali solar konkurenčno…  … takoj bi uvedla strošek 50 Euro za vsako emitirano tono CO2… s tem bi vsak odgovarjal za negativne posledice fosilnih emisij – klimatske spremembe, onesnaževanje zraka ali zdravstvene probleme – CO2 davek ima tri učinke: 1) kaznjuje uporabao premoga, olja in plina glede na vsebino ogljikovega deleža. 2) napravi konkurenčne tehnologije brez CO2 kot veter ali solar in skrbi za dodatne finančne podpore. 2) generira prihodke za vlade, ki bi jih med ljudi razdelila kot pavšalo na prebivalca. To bi varovalo revna gospodinjstva pred visokimi stroški energije in skrbelo za socilano znosen prehod. … nizki stroški za CO2 bi v mnogih deželah financirale univerzalen dostop do čiste vode in sanitarnih naprav. … Klimatska politika bi postala uspešna.
6 – N. Höhne: Vse novogradnje naj bodo brez CO2… da rešimo klimo, moramo znižati globalne tg-emisije na nič, na vseh sektorjih in vseh deželah. … vse novogradnje naj bi bile brez emisij. … elektrarne graditi samo še z uporabo obnovljenih virov… in ne elektrarne, ki uporabljajo fosilna goriva. …od 2020 prodajati samo še električne avte in druge motorje brez CO2. …nove indistrijski obrati od leta 2015 brez ogljlikovega dioksida. …jasen rok za od kdaj naprej bi se prodajale samo še tehnologije brez emisij, to bi spodbudilo potrebne investitorje.   … prve električne avte so razvili, ker so v ZDA v Kaliforniji v devedesetih določili delež avtov brez emisij. Tudi Kitajska zahteva od avtoindustrije minimalni delež nove modele električnih vozil. … vetrne elektrarne kot so sofinancirane v Nemčiji, medtem gradijo po vsem svetu, tudi v deželah z velikimi nahajališči premoga… Kitajska, Indija in Avstralija.
7 – F. Otto: Vse dežele morajo imeti bilanco škode… gozdni požari… vročinski val… dogodki, ki jih lahko pripišemo od človeka povzročene klimatskim spremembam. … Norveška je pokazala: poplave in suše, ki so povzročene od človeka, stanejo danes okoli 120 milijonov dolarjev v desetletju.

8 - H. Lotze-Campen: Uživanje mesa zreducirati na 600 gramov tedensko... 25% letne globalne toplo-grednih-emisij so vzrok živil - predvsem mesnih izdelkov... se bolj prehranjevati od zdrave mešane hrane z velikim deležem sadja in zelenjave. Prepreči prekomerno težo in visok krvni pritisk, upočasni globalno segrevanje in zniža obremenitev z ogljikovimi dioksidi podtalnice. ... glede na pridelavo krmil za živali ali od gnojnice. ... ljudje v bogatih deželah naj bi uživanje mesa takoj zreducirali na 600 gramov tedensko in kasneje na 300 gramov: za Nemce bi pomenilo, da se uživanje mesa najprej prepolovi in potem zreducira na dve ali tri majhne porcije tedensko. Hkrati podvojiti raziskovalna sredstva za rastlinske alternative kot nadomestilo mesa... 

9 – G. C. Hegerl: Javni prevoz in boljše telekonference… Ustvariti učinkovit, hiter in udoben javni prevoz, da postanejo leti na kratke proge nepotrebni (letala za gorivo baje večinoma ne plačujejo davkov za gorivo?! op. AS) in veliko več ljudi lahko potuje z javnim prevozom. … izboljšati telekonference. Preprečilo bi mnoge kratke vožnje in polete, in zmanjjšalo CO2 odtis. se V celoti odpovedati potovanju z letalom bi bil najbolj učinkovit ukrep, ki bi bistveno zreduciral emisijo toplogrednih plinov posameznika.

Hiter prevod A. Smrečnik