SPOŠTOVANJE ŽIVLJENJA

Njeno usmiljenje podarja od generacije do generacije tistim, ki jo spoštujejo.
Lk 1,50
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2 

SPOŠTOVANJE

“Okolje je kolektivno dobro, dediščina celotnega človeštva in odgovornost za vse. Če si kdo kaj prilasti, potem samo, da s tem upravlja v dobro vsem. Če tega ne storimo, obremenjujemo svojo vest s tem, da tajimo eksistenco drugih. Zaradi tega so se škofje Nove Zelandije sprašavali, kaj pomeni zapoved “ne ubijaj”, če 20% svetovnega prebivalstva porabi zaloge v tej meri, da revnim narodom in prihodnjim generacijam krade to, kar te potrebujejo za preživetje.”

Papež Frančišek, Hvaljen, moj Gospod odstavek 95 – Družina

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
 

“Sabine Minninger, expertinja za klimo pri evangeličanskem delu pomoči Kruh za svet / Brot für die Welt, se pritožuje nad neobzirnostjo napram deželam v razvoju pri klimatskem vrhu ZN v Kattovicah. Zadeve najrevnejših držav naj bi bile od industrijskih držav in dežel, ki izvažajo nafto, popolnoma spregledane. Ravnanje s škodo in izgubami, ki jih povzroča klima, so omenjeni v osnutku za uresničitev urejanja Pariškega dogovora o klimi samo še v opombi. V poglavju o financiranju pomoči za klimo že nastala škoda niti ni več omenjena.”

Osebe in konflikit v: www.publik-forum.de Nr.24. 20.12.2018 str. 6