UČ-LOVE-ČENJE, Č-LOVE-ČNOST, OBOJESTRANSKA SKRB IN ODGOVORNOST ZA DRUGEGA LAJŠATA TRPLJENJE

V tistem kraju so pastirji in pastirice prenočili na prostem in ponoči stražili pri svoji čredi. Angel Živega Boga je stopil k njim in svetloba Živega Boga jih je obsijala. Zelo so se prestrašili.  Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo.  Danes se vam je tukaj v Davidovem mestu rodil Maziljeni Živega Boga, Odrešenik.  To vam bo jasno znamenje: našli boste novorojeno dete, povito v plenice in položeno v živalske jasli za krmo.« … »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 
Lk 2,8-12
Prim. Biblija v pravičnem jeziku Gűthersloher 2006-2
 

 

MIR NA ZEMLJI
 
Nenadoma stoji pred očmi človeka angel ki prinaša rešitev,
in čudež novega začetka
žari iz njega – 
sedaj zazveni glas, ki ga nikoli prej ni slišal,
nebeške harfe, bronasto sončno zvonenje.
 
Sedaj pojejo tudi svetovna morja,
v vseh jezikih zašumijo gore,
ploskajo in piskajo reke,
ves kozmos enodušno igra pozauno.
 
Jutri pride Prihajajoči,
danes je rojen – 
in naznani pravico,
pravico, ki ni kriva.
 
Pokončno bodo vsi ponižani,
na zemlji mir.
 
Iz Psalma 98 v prenosu 
Huub Oosterhuis
Herder 2016 


Želimo vam blagoslovljeno, Boga polno praznovanje božiča.
S. Grabmeier, Zvezni tim,
Ch. Lauer, Predsednik Wir sind Kirche e.V.

Adventni koledar 2018 je sestavil uredniški odbor pod vodstvom Sigrid Grabmeier, izdaja: www.Wir-sind-Kirche.de;
prevod A. Smrečnik
 
Spominjamo se obletinice Človekovih pravic, dostojanstva vsakega človeka, … da bi vsak imel vsaj dnevno hrano za jesti in poskrbljeno tudi že za zajtrk naslednjega dne, da bi vsak imel toplo posteljo in streho nad glavo, dom pozimi in v deževnih dneh, da bi vsak imel dostojno delo in bil pravično plačan za delo svojih rok in znanja, da bi oče in mati lahko preživljala sebe in svojega otroka, svojo družino… delim in pomagam, sem občutljiv da vidim in začutim potrebo bližnjega, to mi prinaša mir in č-LOVE-eško zadovoljstvo, gradi pravično družbo, od Jezusa zaželjeno vsakemu človeku nebeško kraljestvo …
 
“Majhne stvari, narejene z veliko ljubeznijo, prinašajo mir in veselje.” Mati Terezija
 
STILLE NACHT! HEILIGE NACHT!

Alles schläft. Einsam wacht
Nur das traute heilige Paar. /samo zaupen sveti par/
Holder Knab’ im lockigten Haar, /zdrav fant s kodri v laseh/
‘Schlafe in himmlischer Ruh!’ /spi v nebeškem miru/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O! wie lacht /Božji Sin, kako se smeje/
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, /ljubezen iz tvojih božjih ust/
Da uns schlägt die rettende Stund’. /bije nam rešilna ura/
‘Jesus! in deiner Geburt!’
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht, /ki je svetu prinesla odrešenje/
Aus des Himmels goldenen Höh’n /iz nebeške zlate višine/
Uns der Gnaden Fülle läßt seh’n /da vidimo polnost milosti/
‘Jesum in Menschengestalt!’ /Jezus v človeški podobi/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht /kjer se je danes vsa sila/
Väterlicher Liebe ergoß /očetove ljubezni izlila/
Und als Bruder huldvoll umschloß /in kot brat prijazno objel/
‘Jesus die Völker der Welt!’ /Jezus vse narode sveta/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht, /dolgo že misli na nas/
Als der Herr vom Grimme befreit, /ko Gospod osvobaja skrbi/
In der Väter urgrauer Zeit /v očetovskih prasivih časih/
‘Aller Welt Schonung verhieß!’ /vsem svetu usmiljenje obljubil/
 
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht /najprej oznanil pastirjem/
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah: /zveni glasno blizu in daleč/
‘Jesus der Retter ist da!’
 
Avtorji besedila skladbe: Franz Xaver Gruber / Joseph Mohr
Besedilo skladbe Stille Nacht, Heilige Nacht © Histoire et Chansons, Universal Music Publishing Group, BMG Rights Management, Edition Intro Meisel GmbH