ČLOVEK, SESTRA, BRAT – božič 25.12.2016

»Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil živi Bog!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in novorojeno dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali vse naprej, kar jim je bila rečena o tem otroku.

(Prim. LK 2 15-17 Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

IZ OBLIČJA V OBLIČJE

 

On se rodi,
ko začutimo rane,
ki so nam prizadete,
v lastnem mesu,
in povzročijo smrt,
žalovanje in solze
v mnogih hišah.

 

In ČLOVEK postene,
če nam ni treba več vprašati,
na katera vrata lahko potrkamo.
Če se človeštvno ne spozabi
s hrbtom proti hrbtu.
Če premostimo ločevanje:
prvi proti tretjemu svetu
veliki proti malim
bogati proti revnim
domačini proti tujcem –
temveč se postavimo
z obrazom proti obrazu
in si rečemo:
Človek! Brat! Sestra!
Balgoslovljen božič!

 

Cristy Orzechowski: Steh auf, Hirtenkind! / Vstani pastirski otrok! Plöger Medien GmbH

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

RAZPIHATI ŽERJAVICO KI TLI, USTVARITI TOPLINO IN SVETLOBO – sveti večer 24.12.2016

POMEN JEZUSA ZA DOSTOJANSTVO VSAKEGA ČLOVEKA IN NJEGOVO RAVNANJE

Danes se vam je rodil Maziljeni, Rešenik, tukaj v Davidovem mestu. To vam bo znamenje, da ga boste spoznali: našli boste novorejeno dete, povito v plenice in položeno v jasli.

(Prim. Lk 2,11s. Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

VSAK IMA PRAVICO ŽIVETI RESNIČNO ČLOVEŠKO

 

Družina, v kateri je odraščal, je bila revna kot večina prebivalcev njihovega podeželja. Komaj kdo, razen redkih veleposestnikov, je imel več kot njivo, ki jo je obdeloval in poleg tega komaj kaj več, kar je imel oblečeno na svojem telesu. Nazaret pa je bil majhen kraj, v katerem je  živelo več ljudi v votlinah kot nad zemljo. …
Ernst Bloch je upravičeno rekel: “Tako skromne rodovine ustanovitelja religije si je komaj možno izmisliti. Pripoved nikakor ne slika revščine in sigurno ne take, ki se nadaljuje celo življenje. Hlev na začetku in na koncu vislice – to pa je zgodovInsko gradivo. “Če bi si to zgodbo izmislili, bi bil Jezus sigurno sin kralja, kot je to bil npr. Budda.
Za Jezusa so značilni neopaznost, revščina, socialna nizkost; iz tega tesnega prostora pa zraste njegov univerzalni pomem za človeštvo tega sveta. …
V takoimenovanem Tomaževem evangeliju, egipčanskem izročilu zbranih izrekov, ki jih pripisujejo Jezusu, je zapisana zanimiva beseda Jezusa: “Kdor je blizu meni, je blizu ognju!”
(Izrek 82)

Jörg Zink: Jesus: Funke aus dem Feuer / Iskra iz ognja; Založba Kreuz – nemško

 

Naj ta luč sveti v tej noči – v naših srcih in hišah.
Naj njegov ogenj gori v srcih tistih, ki iščejo mir,
za sebe, za druge, za svet.
In mir božji, ki je višji kot vsak razum,
naj ohrani naša srca in čute v Jezusu Kristusu.
Amen

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

Glej tudi

Hans Küng, Jezus, Prevod R. Štus in J. Bohak, str. 368, Društvo Znamenje, Petrovče 2015, Zbirka Sodobna misel, (vsebovano v hrvaškem prevodu Biti krščanin str. 600, Zagreb 2001 oz. uspešnica in izvirnik Christ sein, str. 600, Piper 1974 );

“V hoji za Jezsusom Kristusom
lahko človek v današnjem svetu
resnično človeško živi, ravna, trpi in umre:
v sreči in nesreči, življenju in smrti
ga drži Bog in je v pomoč ljudem.”

NEUTRUDNO ZAHTEVATI PRAVIČNOST – IV. adventna sobota – sveti večer 24.12.2016

NAPRAVITI DEŽELO RODOVITNO

Ves čas ko sem hodil med vsemi Izraelovimi hčerami in sinovi, sem mar rekel kateremu izmed Izraelovih rodovnih poglavarjev, ki sem jim zapovedal pasti svoje ljudstvo Izrael: ›Zakaj mi niste postavili cedrove hiše?‹

(Prim. 2 Sam 7.7 Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

SE ZOPERSTAVLJATI VZROKOM ZA PREGANJANJA

 

“Prosim vas, naredite vse, kar lahko, in nikoli ne pozabite, da so morali tudi Jezus, Marija in Jožef doživeti dramatičen položaj beguncev. Prosim vas, uresničite tisto posebno solidarnost, ki obstaja med tistimi, ki so doživeli podobno usodo. Vi razumete, kako tovarne iztrgati iz stečaja, uporabiti, kar drugi zavržejo, ustvariti delovna mesta, napraviti deželo rodovitno, graditi hiše, vključiti obrobne stanovanjske četrti in neutrudno zahtevati pravičnost kot vdova v evangeliju (prim Lk18,1’8). Mogoče se bodo ob vašem primeru in vaši vztrajnosti nekaterim državam in mednarodnim organizacijam vendarle odprle oči, da bodo primerno ukrepale, da bodo sprejele vse tiste in jih popolnoma vključili, ki iz tega ali onega vzroka daleč stran od svoje domovine iščejo zaščito, se pa tudi zoperstavljajo vzrokom, zaradi katerih so tisoči moški, ženske in otroci vsak dan preganjani iz svoje domovine.”

Nagovor papeža Frančiška  zbranim ob III. svetovnem srečanju ljudskih gibanj, Aula Paula VI., Rim, 5. november 2016 – nemško

Poročilo o srečanju papeža Frančiška s člani III. svetovnega srečanja ljudskih gibanj 5.11.2016 v Rimu

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

Voščilo in želje:

Prek tvojih stopnic tiho stopa luč,
na stenah
zacvetijo barve novega časa,
s svojim lahkim korakom prah tvojih dni spremeni v zlato
in
s toplim plaščem odene tvoje strahove, tvoje dvome :
“ne boj se!”
Isabella Schneider

SPOŠTOVATI ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO – IV. adventni petek 23.12.2016

DOSTOP DO NARAVNEGA BOGASTVA ZA VSE IN SOODLOČANJE

»Glejte, pošiljam svojega preroka, da pripravi pot pred menoj. In takoj bo lahko Mogočni, ki ga zahtevate, stopil v svoje svetišče,

(Prim. Mal 3,1 Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

ČLOVEKOVA PRAVICA DO ZDRAVE PREHRANE

 

Iz sistema izključeni moški in ženske, ki smo se zbrali na tem III. svetovnem srečanju socialnih gibanj, izjavljamo, da je skupni in strukturni vzrok socialne krize in ogroženega okolja tiranija denarja, to pomeni vladajočega kapitalističnega sistema in ideologije, ki ne spoštuje človekovega dostojanstva.

Mi smo dolžniki zdgodovine, socialne ekonomije, politike in okolja, in  moramo ta dolg poplačati..

S pogledom na delno in popolno demokracijo predlagamo, pospeševati institucionalne mehanizme, ki dejansko zagotavljajo dostop socilanih gibanj, staroselskih skupnosti in ljudstev do političnih in ekonomskih odločitev.

Glede univerzalnih določitev naravnih bogastev zavračamo privatizacijo vode in zahtevamo, da – na ravni Združenih narodov – bo razumljena kot skupno bogastvo vseh, da nihče ne bo oviran in oropan dostopa do te elementarne pravice.

Glede untegralne in človeku koristne reforme zemlje predlagamo, da se prepove patentiranje in genetska manipulacija vseh oblik življenja, predvsem pa semen. Poudarjamo obrambo suverenosti prehrane in človekovo pravico do zdrave prehrane brez agronomskih strupov, da bi na tak način reševali velike probleme prehranjevanja, zaradi keterih trpijo miliarde ljudi.

Izjava svetovneg srečanja ljudskih gibanj, Aula Paul VI., Rim, 5. november 2016 – nemško

Papež Frančišek se je srečal s člani ljudskih gibanj 5.11.2016 Rim

Papež Frančišek se je … srečal z udeleženci III. svetovnega srečanja ljudskih gibanj, ki je … potekalo v Rimu.  Med drugim je pozval h gradnji mostov med narodi, ki bodo pomagali podreti zidove izključevanja in izkoriščanja.

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

BOG LJUBI BITI PRI PREPROSTIH IN SPREGLEDANIH – IV. adventni četrtek 22.12.2016

 »Moja duša poveličuje živega Boga
in moj duh se raduje v Bogu, ki me je rešil,
Mogočne stvari je napravil s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so svoja srca usmerili v to,
kako se povzdigniti nad druge.
Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.

(Prim. Lk 1,46s.51ss. Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

 

BOŽJA MOČ DOPOLNI ČLOVEŠKO ONEMOGLOST

Ta Marijina pesem je najstarejša adventna pesem. Hkrati je tudi najbolj strastna, divja, ja skoraj bi lahko rekli revolucionarna adventna pesem, ki smo jo kdajkoli peli. Ni mila, nežna, zasanjana Marija, ki jo včasih vidimo predstavljeno na slikah, temveč je strastna, zavzeta, ponosna, navdušena Marija, ki tukaj govori. … kruta, močna, nepopustljiva pesem o prestolih, ki padajo in ponižanih gospodarjih tega sveta, O Božji moči in človeški onemoglosti. …

Kjer se razum pritožuje, kjer se upira naša narava, kjer se naša pobožnost plašno umika, tam, prav tam ljubi biti Bog. Tam zmede razum pametnih. Tam jezi našo naravo, našo pobožnost. Tam želi biti in nihče mu tega ne more preprečiti. In samo ponižni mu verjamejo in se veselijo, da je Bog tako svoboden in tako čudovit, da dela čudeže, kjer odpove človek, da povzdigne, kar je ponižano in spregledano. In to je ta čudež vseh čudežev, da Bog ljubi ponižano. “Bog je videl ponižnost svoje dekle.” Bog v ponižnosti – to je revolucija, strastna besede za advent.

Dietrich Bonhoeffer, Pridiga o Luku 1,46-55 – 17. december 1933 v Londonu

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

ŽIVLJENJSKA MOČ IN VESELJE SRCA – IV. adventna sreda 22.12.2016

HVALA NAŠI SESTRI ZEMLJI, HRANI NAS KOT MATI

Naša življenjska moč pričakuje živega Boga, on je naša pomoč in naš ščit. Zares, v Bogu se veseli naše srce, kajti v njegovo sveto ime smo zaupali. Tvoja prijaznost, živi Bog, naj bo nad nami, kakor smo te čakali.

(Prim. Ps 33,20-22 Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

OSTATI V MIRU IN V LJUBEZNI ODPUŠČATI

HVALNICA STVARSTVA ALI SONČNA PESEM

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu,
s katerim ohranjaš svoje stvari.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji,
in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.

Hvaljen, moj Gospod, v onih,
ki zaradi tvoje ljubezni odpušcajo,
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.


Prev.: Vital Vodušek

Feguš – video – https://www.youtube.com/watch?v=R6LfDyaDUW0

ENAKOPRAVNO SLUŽNJE MOŠKIH IN ŽENSK – IV. adventni torek 20.12.2016

BIBLIČNE PODLAGE CERKVENIH SLUŽB

»Izprosi si znamenje od Boga, svojega Božanstva, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!« Aház pa je rekel: »Ne bom zahteval, in ne bom preizkušal Boga.« Nato je rekel Izaija: »Poslušajte vendar, Davidova hiša: vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga?

(Prim. Iz 7,11-13 Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

DIAKONAT TUDI ZA ŽENSKE

 

Čas je, da premislimo o bibličnih podlagah vseh cerkvenih služb, ki so nastale v teku stoletij. Po uvedbi stalnih diakonov za moške z II. Vatikanskim koncilom (1962-1965) intenzivno razmišljamo o diakonatu za ženske. Sinoda v Würzburgu je 1975 poslala glede tega v Rim votum, katerega prejema doslej niti potrdili niso. Mednarodni kongres glede diakonata žensk (1997) tega votuma tudi ni potrdil.

Posebna služba za ženske, o kateri govori kardinal Kasper, se sooča z velilkimi bibličnimi, teološkimi in človeškimi dvomi. Razčiščevanje nalog diakonis v zgodnji Cerkvi se je možno lotiti samo s pogledom na vse naloge v zgodnji Cerkvi.

Od papeža Frančiška napovedana študijska komisija mora po mnenju Wir sind Kirche dobiti nalogo, “da pripravi sklepe za bodočo cerkveno prakso” in koncept za obnovljeno službo.

Stališče – Wir sind Kirche glede Frančiškove napovedi študijske komisije za diakonat žensk (26. ai 2016)

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

MOLITEV V ČASU NASILJA

Nasilje po vsem svetu je neposredno prizadelo tudi našo deželo. Z “molitvijo v dneh nasilja” se zamislimo žrtev in priznamo v zavesti naše lastne nemoči našo nedoslednost.

Bog, Oče in Mati, v naših bogoslužjih molimo in pojemo –

in vendar se pogosto vrti vse samo okoli nas in našega urejenega življenja.
Ustrašimo se šele tedaj, ko brutalna resničnost ni več v daljavi,
temveč jo občutimo v bližini na lastni koži,
če nasilje, ki maje temelje našega sveta, prispe do nas.

Sedaj objokujmo grozno, nesmiselno nasilje nad ljudmi,
ki niso odgovorni za nič in so postali žrtve nasilja;
kajti preveč smo se tega navadili,
živeti v deželi miru in blagostanja kot na otoku blaženih.
Glasno kličemo po varnosti, katere nam država končno vendar ne more zagotoviti;
kajti preveč smo se navadili na to, da se počutimo varne, kljub temu, da svet gori.
Nagibamo se k temu,
da po groznih masakrih sumimo vse begunce in iskalce azila
in v njih ne vidimo žrtev, temveč storilce;
kajti preveč smo se navadili na misel,
da je tuje tudi ustrahujoče, pred katerim se moramo zavarovati. …
Prosimo te, Bog, ti si Oče in Mati vseh ljudi:
daj nam spoznati, da smo vsi bratje in sestre.
Nesmiselno nasilje nas mora povezati in napraviti za soljudi. Amen

Magnus Lux, Juli 2016

Celotno besedilo “Molitev v dneh nasilja” najdete tukaj – nemško.

PRVIH TISOČ DNI ŽIVLJENJA – IV. adventni ponedeljek 19.12.2016

VSAK OTROK NAJ IMA ZADOSTI ZDRAVE IN DOBRE HRANE

 »Glej, nerodovitna si in še nisi rodila. Toda postala boš noseča in boš rodila sina. Zdaj se torej varuj in ne pij vina in alkoholnih pijač ter ne jej nič nečistega! Kajti glej, noseča si in boš rodila sina …«

(Prim. Sod 13, 3b-5a Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

ZDRAVA TELESNA RAST IN SPODOBNOSTI , UMSKI IN DUŠEVNI RAZVOJ ZA CLEO ŽIVLJENJE

 

Prvih tisoč dni življenja so odločilni. Z začetkom nosečnosti prehrana vpliva na mariskateri faktor: Na tveganje odvečne telesne teže ali bolezni srca in ožilja in diabetesa pa tja do učnih sposobnosti otroka.
Toda po vsem svetu milijoni otrok trpijo zaradi posledic podhranjenja. Vsako leto umre 3,1 milijona otrok pred petim letom, ker nimajo zadosti hrane. …
Pa niso trajen problem samo primeri smrti: 165 milijonov otrok po vsem svetu trpi zaradi motenj rasti zaradi podhranjenosti. Tudi to ima težke posledice: tudi umski razvoj otrok je prav tako prizadet kot telesne sposobnosti za kasnejše življenje.

 

Dennis Ballwieser:  Dežele v razvoju – milijoni otrok umirajo zaradi podhranjenosti – nemško; Spiegel 6. Juni 2013 

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

SLAVA BOGU NA VIŠAVAH IN MIR LJUDEM NA ZEMLJI

S to pesmijo angelov nad jaslicami v Betlehemu želi predsedstvo “Wir sind Kirche” vsem članom, prijateljem in prijateljicam blagoslovljen božič in miroljubno novo leto!

Tiho stopa prek tvoje stopnice luč,
barve novega časa zacvetijo na stenah,
prah tvojih dni se svojim lahkim korakom
spremeni v zlato
in tvoje strahove, tvoje dvome odene s toplim plaščem:
ne boj se ! ”
Isabella Schneider

SKUPNA ODGOVORNSTO ZA SVET – IV. adventna nedelja 19.12.2016

SVOBODA IN MIR ZA VSE PO VSEM SVETU

Vsem, ki ste ljubljenci Božji v Rimu, poklicani, da živete v svetosti sester in bratov, med vami naj prebiva milost in mir od Boga, ki je naš izvor, in od Jezusa Kristusa, kateremu pripadamo.

(Prim. Rim 1,7  Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

SPRAVA IN RAZLIČNOST, MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN PRAVIČNA GOSPODARSKA IZMENJAVA ZA VSE

 

Pomemben etapni cilj tja do sestrinske in bratske Cerkve sta sprava in različnost. Skupaj v medsebojnem spoštovanju prevzemajo odgovornost v svetu in za svet različne veroizpovedi s svojimi raznolikimi pojmovanji in tradicijami. V ravnanju preko meja veroizpovedi je v ospredju Jezusovo sporočilo. Skupno krščansko pričevanje je skupna evharistija, ki to odgovornost tudi izraža in je znamenje volje do sprave. Skandal je, da nam je dejansko to znamenje še vedno preprečeno, kot odgovorne_i kristjani_ke tega nismo več pripravljene_i sprejemati.

Zavzemamo se za to, da se medverski ekumenizem ne spušča več v malenkostne učiteljske razprave, ki za ljudi že davno niso več pomembna vprašanja.  Svet je v plamenih, in mi smo poklicani, da končno spoznamo znamenja časa. V neusmiljenem svetu sebičnosti moramo kristjani_ke pirčevati o božjem usmiljenju. Pohlep po denarju, prosta trgovinska cona brez obzira pravične izmenjave za vse, vprašanje beguncev in gospodarski prepad med severom in južno poloblo, ogrožanje svobode in miru po vsem svetu: to so teme, na katere moramo kristjani_ke danes najti skupen odgovor. Samo tako lahko ostanemo verodostojni.

Svet gori – in cerkve se zapletajo v postranske malenkosti
Postanimo sestrinska in bratska cerkev v skupni odgovornosti za svet

 

Poziv iz Wittenberga ob zboru krščanskih reformnih skupin 21. do 23. oktobra 2016 v Luthrovem mestu Wittenberg

Uredila Sigrid Grabmeier – Nemški adventni koledar Wir sind Kirche

NASMEJANI OTROCI, NASMEJANE HČERE – III. adventna sobota 17.12.2016

PRAVIČNOST MED SPOLOMA

O Bog, daj svoje pravične sodbe kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
ponižanim naj pomaga do pravice.
Potem bodo gore prinesle mir
in griči pravičnost ljudstvu .
Kralj naj prinese pravico nesrečnim med ljudstvom,
rešuje otroke ubogih
in potepta okrutneže.
(Prim. Ps 72,1-4 Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)
BOLJ PRAVIČNA DRUŽBA, ŠOLANJE, IZOBRAZBA IN SLUŽBE ZA DEKLETA IN ŽENSKE
Nekateri uspehi projekta “nasmejane hčere” v zadnjem letu
 • 6500 ljudi v 1350 družinah je dosegla organizacija Muskati Betijan (nasmejane hčere)
 • 42 primerov hišnega nasilja so sprejeli po posredovanju lokalnih podpornih skupin in članov tima
 • 65 otorških porok je bilo preprečenih s strani Change Makerjev, prostovoljcev in članov tima Muskati Betijan.
 • 16 žensk je kandidiralo pri komunalnih volitvah za pozicije kot Sarpanah in Ward Panah. (primerljivo županu in občinskemu svetu)
 • 45 deklet iz Mavli Blok, med njimi 12 otroških nevest, so ponovno vpisali v National Open School za zaključni izpit, potem ko so bile prisiljene, da zapustijo šolo
 • praznovanje ob dogodku Nacionalnega in mednarodnega dneva otrok deklic , nacionalnega mladinskega dneva in mednarodnega dneva žensk je obiskalo na stotine ljudi.
 • 1200 študentov in 10 šol se je udeležilo delavnic in tekmovalnih relijev za senzibilizacijo za pravičnost med spoloma.
  “Nasmejane hčere” je projekt indijske organizacije za pomoč Vikalp Sansthan, ki je bil 2004 ustanovljen od majhne skupine mladih ljudi z veliko vizijo bolj pravične družbe. Ena izmed ustanoviteljic je bila Usha Choudhary. Upirala se je, ker so jo hoteli poročiti pri 13, delala je v petih službah od jutra do večera. da se je preživela. Končno sta popustila njena starša in poroka je bila odpovedana. 


  Projekt